Opas liiketoimintaan ja talouteen

SaaS-liiketoiminta mahdollistaa kansainvälisyyden

Software as a Service tarkoittaa suomeksi ohjelmistopalvelua. Englanninkielisestä termistä käytetään yleisesti lyhennettä SaaS. Lähes jokainen nykypäivän yritys tarvitsee toiminnassaan apuna jotain tietokoneohjelmaa. Ellei mitään muuta, niin ainakin sähköpostiohjelmaa. Nykyään lähes kaikki tieto talletetaan niin sanottuun pilvipalveluun, joka toimii Internetin välityksellä. Tavallinen kansalainen tuntee pilvipalveluista parhaiten esimerkiksi sähköpostin, Dropboxin ja lukuisia valokuvien tallentamiseen käytettäviä palveluja. Yksityinen käyttäjä ei tiedä palvelujen teknisiä yksityiskohtia, mikä hankaloittaa koko systeemin ymmärtämistä. Yrityksille pilvipalvelut ovat kuitenkin käteviä, koska ne ovat kustannustehokkaita ja aina päivitettyjä. SaaS-liiketoiminta tekee myös kansainvälistymisen helpoksi.

SaaS-yritys - joustava liiketoimintamalli

Kun yritys ottaa yhteyttä SaaS-palveluja tarjoavaan toimijaan, tulee selvittää, mitä palveluita se tarvitsee. Se että ihan perussähköposti toimii moitteetta, on jokaiselle yritykselle tärkeä peruspalvelu. Usein myös taloushallinto halutaan tallettaa pilveen. Nykypäivän taloushallinnossa on käytössä erilaisia tietokoneohjelmia, jotka päivittyvät jatkuvasti. Myös ohjelmistoihin tulee muutoksia tämän tästä. Näin ollen on helppoa, kun palvelut ja päivitykset on mahdollista saada SaaS-palveluntarjoajalta.

Liiketoiminnan ylläpito on yritykselle kaikkein tärkein asia. SaaS-liiketoiminta ulkoistaa tiedon prosessoinnin, mikä tarjoaa enemmän aikaa itse liiketoiminnalle. Palveluntarjoaja huolehtii myös ohjelmien päivityksistä ja vikojen korjauksista. Joustavuutta tuo myös se, että mikäli palvelussa olisi ongelmia, yritys voi vaihtaa palvelun tarjoajaa ilman että koko tietojärjestelmää tarvitsee uusia.

Voiko pilvipalveluun luottaa

Tietotekniikkayritysten keskinäinen kilpailu ja alan korkea ja jatkuvasti kehittyvä ja päivittyvä teknologia takaavat sen, että pilvipalvelujen tietoturva on suhteellisen korkea. Henkilötietorekisterit ja mikä hyvänsä muu tieto on laadukkaassa SaaS-liiketoimintamallissa todennäköisesti paremmassa tallessa kuin jos se olisi täysin yrityksen omissa käsissä. Tietomurtoja toki tapahtuu, mutta monisyiseen pilvijärjestelmään on hankalampi murtautua kuin yrityksen omaan tietojärjestelmään.

Erilaiset asiakaskyselyt ja tyytyväisyyskyselyt on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisellä tasolla sujuvammin SaaS-palveluja käyttämällä kuin turvautumalla muihin ratkaisuihin. SaaS onkin erityisen helppo sellaiselle yritykselle, jolla on kansainvälistä kanssakäymistä. Nykyään on hyvin tavallista, että SaaS-liiketoiminta ei rajaudu pelkästään kotimaahan, vaan käyttö on kansainvälistä.

Pilvityyppejä on kolme: julkinen pilvi, yksityinen pilvi eli luotettu pilvi ja sekapilvi eli hybrid cloud. Isolla kansainvälisellä yrityksellä saattaa olla oma yksityinen pilvi, joka on täysin suljettu verkko. Tämä on kaikkein luotettavin ja kallein palvelu. Kun yritys ostaa palvelun, sen on järkevää selvittää, miten hinta määräytyy.SaaS-liiketoiminta voidaan laskuttaa nykyään myös käyttöön perustuen.