Opas liiketoimintaan ja talouteen

Luotettava laskutuspalvelu kevytyrittäjälle helpottaa työtaakkaa

Yrittäjyyttä on monenlaista päätoimisesta sivutoimiseen ja kevytyrittäjyyteen. Kun yrittäjyys on sivutoimista tai kevytyrittäjyyttä, tarkoittaa se usein, että yrittäjällä on jokin päätyö, ja sivutyönään hän tarjoaa omiin nimiinsä jonkin palvelun toimeksiantoa vastaan. Tällöin kevytyrittäjää helpottaa hänelle räätälöity laskutuspalvelu, jonka kautta hän laskuttaa asiakkaansa ja joka samalla pidättää niin sanotut työnantajasuoritukset. Tällöin kevytyrittäjältä säästyy aikaa varsinaiseen työn tekemiseen, kun monimutkaiset laskutusprosessit on ulkoistettu laskutuspalvelulle.

Laskutuspalvelu pähkinänkuoressa

Ihan ensimmäiseksi kevytyrittäjän on viisasta miettiä, tarvitseeko hän niin sanottua Y-tunnusta eli yritystunnusta. Pääsääntöisesti usea tekee niin, että sivutoimisen yrittäjyyden alussa haluaa kokeilla yrittäjän siipiään ilman Y-tunnusta ja hoitaa palveluiden veloituksen laskutuspalvelun kautta. Tuottaessaan palveluita kevytyrittäjän katsotaan olevan työsuhteessa oleva palkansaaja, joka ei tarvitse Y-tunnusta. Jos yrityksen toiminta laajenee, kevytyrittäjä voi ottaa Y-tunnuksen, jolloin hänestä tulee yksityinen elinkeinonharjoittaja, ja yritystoiminta saa erilaiset puitteet.

Luotettava laskutuspalvelu kevytyrittäjälle pidättää niin sanotut työnantajasuoritukset. Toisin sanoen kevytyrittäjän, kuten kaikkien muidenkin palkasta pidätetään tuloverot eli ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut ja palveluiden myynnistä aiheutuva lähdevero. Nämä kaikki kevytyrittäjä sisällyttää asiakkaansa laskuun. Näiden lisäksi laskutuspalvelu pidättää vielä oman palvelumaksunsa. Jäljelle jäävä summa on kevytyrittäjän palkka.

Huomioitavaa

Kevytyrittäjyyttä suunnittelevan voi olla viisasta aloittaa prosessi keskustelemalla TE-toimiston eli työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntevan työntekijän kanssa. Tässä keskustelussa tulisi saada selvyys, minkä muotoinen yrittäjyys on paikallaan ja tarvitseeko siihen Y-tunnusta. Nuorten liikeideoiden kannustukseksi on säädetty, että 14 vuotta täyttänyt, mutta alle 18-vuotias voi toimia kevytyrittäjänä.

TE-toimistosta seuraava taho on sopivan ja hyvän laskutusfirman valinta. Luotettava laskutuspalvelu kevytyrittäjälle toimii avoimesti ja selvittää asiakkaalle, mitkä palvelut sisältyvät automaattisesti sopimukseen. Tämän lisäksi asiakkaan on syytä miettiä, mitä palveluita laskutukseen tulee lisäksi sisällyttää. Laskutuspalveluissa on eroja ja hinnoitteluun on hyvä perehtyä huolella. Joskus esimerkiksi tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus sisältyvät palveluhintaan kiinteästi, joskus taas niistä on sovittava erikseen.

Jotkut kevytyrittäjille suunnatut laskutuspalvelut tarjoavat myös kirjanpitoa ja veroilmoitusten tekoa. Nämä palvelut saattavat tuntua etenkin Y-tunnuksen ja toiminimen ottaneille sivutoimisille yrittäjille ja suurelta helpotukselta.

Edullinen laskutuspalvelu kevytyrittäjälle meiltä: Finjob Oy