Opas liiketoimintaan ja talouteen

Laskutuspalvelu auttaa kevytyrittäjää

Yrittämisestä on tullut viime vuosina aina vain suositumpaa, koska tarjolla on useammanlaisia yrittämisen tapoja. Perinteisesti tunnemme päätoimisen yrittäjän, mutta tänä päivänä on mahdollista ryhtyä päätoimen ohella myös sivutoimiseksi yrittäjäksi, jollainen voi olla myös kevytyrittäjä. Heille on tarjolla laskutuspalveluita, jotka säästävät aikaa varsinaiselta yritystoiminnalta.

Mitä on tiedettävä

Sivutoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että henkilöllä on päätyönsä lisäksi omaa yritystoimintaa. Kevytyrittäjä kuuluu sivutoimisiin yrittäjiin, ja usein tunnusomaista hänelle on jonkin palvelun tarjoaminen toimeksiantoa vastaan. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakkaansa laskutuspalvelun kautta.

Kun kevytyrittäjällä ei ole Y-tunnusta eli yritystunnusta, yritystä ei rekisteröidä kaupparekisteriin. Halutessaan kevytyrittäjä voi silti hankkia Y-tunnuksen. Tässä tapauksessa kevytyrittäjä on yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Olipa kevytyrittäjän palvelun tarjonta sitten pientä tai isompaa, hän tarvitsee joka tapauksessa ulkopuolista laskutuspalvelua, joka pidättää työnantajasuoritukset. Näitä ovat esimerkiksi palkasta toimitettava ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut ja lähdevero. Nämä kevytyrittäjä on sisällyttänyt asiakkaalle menneeseen laskuun. Lisäksi palvelu ottaa oman palvelumaksunsa. Se mitä jää jäljelle, on kevytyrittäjän palkka.

Mitä laskutuspalveluun voi sisällyttää

Jotkut laskutuspalveluyritykset tarjoavat asiakkaalleen myös Y-tunnusta eli yritystunnusta. Sivutoimisen yrittäjän onkin tärkeää miettiä, tarvitseeko hän tunnusta vai ei. Asian ratkaisemisessa auttaa keskustelu työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston asiantuntijan kanssa.

Mikäli kevytyrittäjä tuottaa vain palveluita jollekulle toiselle, hänen voidaan katsoa olevan työsuhteessa oleva palkansaaja, jolloin hän ei tarvitse Y-tunnusta. Mikäli kuitenkin kevytyrittäjän työn toimenkuva lähenee yrittäjän tunnusmerkkejä, hänen on hyödyllistä ottaa yrittäjätunnus. Tässä tapauksessa palvelu hoitaa paitsi hänen työnantajasuorituksensa ja myös työeläkemaksut eli toimii melkeinpä tilitoimistona. Koska Suomen työeläkelaki ei tunne termiä kevytyrittäjyys, on kevytyrittäjän kiinnitettävä erityistä huomiota eläkemaksuihin.

Kannattaa tutustua huolella hinnoittelukäytäntöihin, koska palvelumaksujen suuruus ja sen myötä sisältö vaihtelevat. Saattaa olla, että tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus sisältyvät niin sanottuun palvelumaksuun, mutta voi myös olla, että joku palveluntarjoaja veloittaa näistä erillisen maksun.

Palvelun kautta hoituvat myös tarvittaessa kirjanpito ja veroilmoitukset. Nämä saavat luonnollisesti vielä isomman painoarvon, mikäli sivutoiminen yrittäjyys ei ole enää kevytyrittäjyyttä, vaan yrittäjä on hankkinut Y-tunnuksen ja toimii joko toiminimen tai osakeyhtiön nimissä. Uuras Kevytyrittäjäpalvelu tarjoaa laskutuspalvelut sivutoimiselle yrittäjälle.