Opas liiketoimintaan ja talouteen

SaaS ratkaisut keventävät yrityksen ohjelmistokuluja

SaaS ohjelmistopalvelu on suomeksi käännettynä ohjelmisto palveluna tai vuokrattava ohjelmisto. SaaS on lyhenne englannin kielisestä termistä, Software as a Service. SaaS- ratkaisut ovat yleensä verkkoselaimen, aplikaation tai niiden hybridinä kautta välitettäviä palveluja. Tämänkertaisessa kirjoituksessa aiheena ovat erilaiset pilvipalvelut ja minkälaisia palveluja on saatavilla.

Mikä on pilvipalvelu?

Monissa paikoissa, kuten töissä, koulussa ja kotona käytetään nykyisin pilvipalveluita. Pilvipalvelut ovat erilaisia internetin välityksellä tarjottavia, tarvittaessa käyttöönotettavia palveluita, esimerkiksi ohjelmistoja tai tallennustilaa tiedolle. Pilvipalvelut luokitellaan yleensä niiden palvelumallin mukaan, jotka ovat SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a Service) ja IaaS (Infrastructure as a Service). SaaS- ratkaisut ovat siis erilaisia ohjelmistoja, joita käytetään verkkoselaimen kautta. Pilvipalvelut ovat verkossa, joten palveluita voidaan käyttää monella eri laitteella ja lähes missä tahansa, laitteesta riippumattomana, selaimen tai sovelluksen kautta. Pilvipalvelut voi ottaa käyttöön niin yksityishenkilönä, yrityksenä tai järjestönä. Suurin osa meistä käyttää erilaisia pilvipalveluita, kuten sähköpostia tai erilaisia sosiaalisen median sovelluksia. Pilvipalvelujen käyttämiseen tarvitaan jokin laite, kuten tietokone tai älypuhelin toimivalla verkkoyhteydellä. Palvelut voi ottaa käyttöön itsenäisesti ja tarvitsemiansa resursseja voi mukauttaa omien tarpeiden mukaan.

Mitä hyötyjä on pilvipalveluiden käytöstä

Pilvipalvelut ovat joustavia ja ketteriä palveluita, joissa käyttäjä voi hallita itsenäisesti tiliä ja resursseja reaaliaikaisesti, palvelun tarjoajan niille asettamissa rajoissa. Yritykselle on yleensä hyödyllistä suunnitella ammattilaisen kanssa kattava pilvistrategia. Pilvistrategian avulla voidaan määrittää, miten yritys voi hyödyntää pilvipalveluita pitkällä tähtäimellä ja minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Pilvistrategia tehdään yrityksen tarpeiden mukaan ja se aloitetaan kartoittamalla nykytilanne, jonka pohjalta mietitään, miten yritys voisi hyötyä pilvipalveluiden käytöstä. Tämän jälkeen pohditaan, mitkä järjestelmät kannattaa siirtää pilveen ja mitä järjestelmiä ei. Seuraavaksi analysoidaan pilvipalveluiden käyttöä kestävällä tavalla, miten palveluiden käyttö on yritykselle mahdollisimman turvallista ja kustannustehokasta, myös palveluiden jatkuvuus on tärkeää. On olemassa erilaisia pilvialustoja, joista valitaan yritykselle parhaiten sopiva alusta tai palvelut toteutetaan multi-cloud-toteutuksena, jossa käytetään useampaa eri alustaa. Pilvistrategiaa suunnitellessa on tärkeää ottaa huomioon nykyiset, jo käytössä olevat ohjelmistot ja palvelut, sekä se, että niistä suunnitellaan joustavat ja skaalautuvat yrityksen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Skillwell Oy tarjoaa SaaS ratkaisut.