Opas liiketoimintaan ja talouteen

Toimivat varastokalusteet ja logistiset ratkaisut auttavat pienentämään varaston pääomaa

Onko varastointi yritykselle välttämätön menoerä vai saavatko toimivat varastokalusteet ja hyvät logistiikkapäätökset tuotavuuden kasvamaan? Toimitusketjun yritykset varastoivat tuotteita eri syistä ja varastointiin liittyvät päätökset, varastokalusteet ja varastointistrategia ovat yhteydessä yrityksen muihin päätöksiin sekä – strategioihin. Näistä tärkeimpiä ovat tuotanto- ja kuljetusstrategiat. Ennen kuin tarkastelemme varastointiperiaatteita, täytyy pohtia, miksi varastointia tarvitaan. Varastointia tulee miettiä etenkin silloin, kun yritystä perustetaan tai sen nykyistä toimintaa halutaan laajentaa. On myös tärkeää löytää sellaiset varastointitilat sekä varastokalusteet, jotka palvelevat yrityksen tarpeita. Varastointia koskevat ratkaisut vaikuttavat koko kysyntä- sekä toimitusketjuun.

Varastoa pyritään aina pitämään mahdollisimman vähän

Usein varastointi nähdään pelkästään lisäkustannuksia aiheuttavana asiana, joka ei tuota lainkaan lisäarvoa. Varastointi on kuitenkin useille yrityksille välttämätöntä ja oikein suunniteltuna se myös tuottaa lisäarvoa. Oikeanlaiset varastointiratkaisut, varastokalusteiden logistiikkaa tukeva järjestely sekä hyllyttämistä, siirtämistä ja kuormaamista helpottavat laitteet parantavat varaston tehokkuutta huomattavasti. Varastoinnin keskeinen periaate on se, että toimitusketjun kaikissa vaiheissa varastoa pyritään pitämään mahdollisimman vähän. Syy tähän on, että varastoihin sitoutuu jonkun verran pääomaa, joka olisi paljon tuottavampaa käyttää muuhun tarpeeseen. Varastoinnin rooli onkin muuttunut yritysten pyrkiessä jatkuvasti kustannustehokkaampaan toimintaan.  

Aikaisemmin, jotta jatkuva saatavuus voitaisiin varmistaa, yritykset pitivät varastoja toimitusketjun jokaisessa vaiheessa. Nykyisin pyritään takaamaan saatavuus hyvin suunnitellulla sekä toimivalla toimitusketjulla, jonka avulla varastoa voidaan pitää mahdollisimman vähän.

Jonkin verran varastoa on kuitenkin oltava, jotta voidaan taata tavaroiden nopea saatavuus. Hyvä esimerkki tästä ovat päivittäistavarakaupan varastot. Voidaan sanoa että kaikki päivittäistavarakaupassa oleva tavara on varastoa, vaikka se säilytetään myymälän hyllyissä, eikä erikseen määritellyssä varastotilassa. Tällaisen varastointitavan takaama nopea saatavuus on lisäarvo, sillä asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä, että saa päivittäistavarat suoraan mukaansa. Sellaiset tuotteet, joiden toimittamista asiakas on valmis odottamaan, valmistetaan yhä useammin tilauksesta, silloin valmiita tuotteita ei tarvitse varastoida. Turhaa varastointia on siis syytä välttää ja jokaisen yrityksen tulisi seurata varaston pääomaa, jotta se ei pääse kasvamaan liian suureksi. Jos tavoitteenasi on uudistaa varastoasi tai rakentaa kokonaan uusi varasto, ole yhteydessä ammattilaiseen. Heidän kanssaan voit suunnitella logistisesti toimivimmat varastot ja saat käytännöllisimmät varastokalusteet. EAB Finland Oy tarjoaa varastokalusteet yrityksesi tarpeisiin sopivaksi mitoitettuna.