Opas liiketoimintaan ja talouteen

Laskutuspalvelu kevytyrittäjälle helpottaa byrokratian hoitamisessa

Kevytyrittäjän laskutuspalvelu auttaa yrittäjää laskutuksessa ja monessa muussa yrityksen pyörittämiseen kuuluvassa paperityössä. Monelle tämä voi toimia helppona väylänä yrittäjyyteen tai auttaa sivutoimisen yrityksen asioiden hoitamisessa. Mukavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on laskutuspalvelu. Jos yrityksen perustaminen on mielessä, mutta haluat vielä pohtia erilaisia yrittämisen muotoja ja vaihtoehtoja, toivottavasti löydät kirjoituksesta hyödyllistä tietoa päätöksen teon tueksi.

Mitä on kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjä toimii yrittäjämäisesti, hänellä on omat asiakkaat, mutta hänellä ei välttämättä tarvitse olla omaa y-tunnusta. Kevytyrittäjällä on asiakkaita tai toimeksiantajia, mutta työsuhteista työtä laskutuspalvelun kautta ei voi laskuttaa. Kevytyrittäjyys voi toimia joustavana tapana harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa ja testata omaa yritysideaa ja sen kannattavuutta. Jos töitä riittävästi ja se on kannattavaa, voi myöhemmin helposti perustaa toiminimen tai osakeyhtiön, riippuen yrityksen toimialasta. Kevytyrittäjä ei ole laissa määritelty termi, vaan se on vakiintunut pikkuhiljaa yleiseen käyttöön puhuttaessa laskutuspalveluja käyttävästä yrittäjämäisestä työnteosta. Kevytyrittäjyys sopii monelle eri toimialalle, parhaiten palveluiden ja työsuoritteiden myyntiin. On myös olemassa luvanvaraisia aloja, joiden harjoittaminen ei onnistu laskutuspalvelun kautta. Luvanvaraisia aloja ovat esimerkiksi terveydenhuoltoala, vähittäiskauppa ja jälleenmyynti, taksiyrittäjyys, kiinteistönvälitys, majoituspalvelut, turvasuoja-ala ja lukkotyöt sekä räjäytys- ja louhintatyöt.

Mikä on laskutuspalvelu

Laskutuspalvelu toimii yleensä netissä, jossa sen käyttäjäksi voi rekisteröityä, kun haluaa kokeilla kevytyrittäjänä työskentelyä. Rekisteröityminen on yleensä ilmaista ja palvelusta maksetaan vasta, kun sitä aletaan käyttämään, eli laskuttamaan asiakkaita. Laskutuspalvelu ottaa yleensä prosentuaalisen palkkion jokaisesta laskuttamastaan laskusta, joka on yleensä 2 – 5 prosenttia laskutetusta summasta tai vaihtoehtoisesti kiinteä summa. Laskutuspalvelu toimii käytännössä yleensä niin, että kevytyrittäjä rekisteröityy palveluun, luo siellä laskun, johon täytyy merkitä, millaista työtä on tehnyt, kenelle ja millä hinnalla, sekä mikä oli käytetty arvonlisäverokanta. Kun asiakas on maksanut laskun, tilittää laskutuspalvelu sen yrittäjälle ja pidättää siitä verot, oman palkkionsa ja maksaa siitä kaikki muut lakisääteiset maksut, kuten sosiaaliturvamaksut ja vakuutusmaksut. Laskutuspalveluita on paljon ja niillä on erilaiset palkkiot, joten kannattaa tutustua huolellisesti eri vaihtoehtoihin, että löytää varmasti juuri itselleen sopivimman palvelun. Esimerkiksi Finjob Oy on laskutuspalvelu, joka auttaa mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä.